Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Kríza nie je produktom demokracie (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

1 2 >

Hodnoť

Nedá mi.

Reagujem na "Deklarujú potrebu zavedenia všeobecného poriadku... ". Už včera bolo neskoro.
Robil som roky ako ved. systému riadenia (firma v špičke nad 10 tis. zamestnancov) a v tejto teórii je jedno také pekné prirovnanie : čo je podľa vás naj ?
- ak je výborný systém org. práce (vnútropod. smernice) a neschopní zamestnanci
- ak je zlý systém org. práce a schopní zamestnanci
- ideálny tav výborný/dobrý neexistuje.
Jasné že schopní zamestnanci, tí si totiž dokážu optimálny systém riadenia vybudovať aj sami.
Teda všetko je to o ľuďoch a ich výbere na jednotlivé posty (u náv najvyššia klasifikácia - už pomaly 70 rokov - stranícka príslušnosť !!!! Hrúúúza hrúz.).
Systém pre tých iných ((s)prostých) ale žiaľ musí byť (ako bez rozumu nechceme takto obsadzovať posty) a ten ja vidím len v pravidlách a la Swiss - priama demokracia. Je tam totiž taká razantná motivácia pre obsadzovanie postov rozumnými (a teda súčasne aj demotivácia pre neschopákov), že ten štát je trvalo na špici Európy a ... to aj pri neúčasti štátu v EU !!!!
Zoznámte sa prosím - http://jozefbielik.blog.sme.sk...
a ako sa im darí ekonomicky - http://countryeconomy.com/coun...
a je vymalované ....
 

korund, krajina nie je firma

Firma je prehľadnejšia. Zamestnanci v nej majú (aspon zhruba) podobné videnie cieľa. Poznajú sa osobne, vedia o sebe a môžu tak odhadovať svoje možnosti.

Súčasná krajina nie je malé kmeňové spoločenstvo z osemnásteho storočia.

Slovo poriadok je taktiež na zváženie. Opýtajte sa voliča Mariana Kotlebu, čo si pod slovom poriadok predstavuje a opýtajte sa (povedzme) priaznivca M. R. Štefánika, čo vníma ako poriadok.
 

Habr, nerozumiem čo nerozumieš !!!!

- píšem (a si nedôsledný aj v pochopení písaného) že firma mala viac ak 10 tis. ľudí a aj keď som tam robil desiatky rokov, nepoznal som nikdy ani 20 percent (fluktuácia, územná členitosť , ...)
- "podobné videnie cieľa" je predsa PVV teda akýsi výrobný program na 4 roky
- poriadok určujú smernice v podniku, zákony v štáte (ale nie ich trestuhodná nevymožiteľnosť)
- a teda mnoho spoloč. znakov pre riadenie ako také, ale iná realizácia ... LEBO KRAJINA ?!?!
Po.s.ranci nevedia riadiť - ak by vedeli neboli by v politike (polit. zodpovednosť=TOTáLNA NEZODPOVEDNSOť a teda raj pre b.l.á.znov a darebákov) a slovo riadiť "úspešne " nahrádzajú slovom ŘÁDIT !!! A v týchto okolnostiach čakať nejaké dobré výsledky je ... min. na diagnózu FATAMORGÁNA.

Ale ak si myslíš že to ide aj lepšia (a iste je), daj takéto riešenie - ja som ho načrtol. Teda nemusím tárajov ale koštr. kritikov a návrhy riešenia.

Some more questions ?
 

korund, vďaka za upozornenie

Budem sa snažiť o väčšiu dôslednosť. Vždy je čo doháňať.

Ešte k tzv riadeniu. V prípade systému parlamentej demokracie (a to sa už opäť opakujem) politici krajinu a teda ani občanov neriadia. Krajina a občan nie sú na betarky. Človek nepotrebuje ovládač, ktorý ho ovláda.

V diktatúre je človek ovládaný dokonca do takej úrovne, že ho totalitne vládnuca strana ("vodca") môže (za peniaze zo štátneho rozpočtu) dať zavraždiť, či mučiť.

Len upozorňujem, že sa pohybujem v takej úrovni reakcie na Vaše prípevky, ktorá mi aktuálne nejviac vyhovuje.
 

MôJ NÁZOR:

Ak sa hovorí o "riadení krajiny",
tak mám za to, že tým nie je myslené "riadenie občanov".

Jedná sa o organizačné a dozorovacie riadenie procesov (!!!),
ktoré prebiehajú medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami či v samospráve.
---
 
Hodnoť

ZOPÁR SLOVNÍKOVÝCH DEFINÍCIÍ...

...odporúčam si pripomenúť najlepšie ešte pred čítaním tohto článku:
.
DEMOKRACIA
„Demokracia znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud ako celok (grécky démos), skôr než [vládu] akejkoľvek časti ľudu, triedy alebo určitých záujmových kruhov. Teória demokracia je nesmierne zložitá, čo je do istej miery dané problémami, ktoré sú spojené s pochopením toho, kto je ľud a ktoré skutky vlády možno pripísať skutočne skôr „jemu“ než vládnucim skupinám alebo určitým záujmom."
"[demokracia je] forma spoločenského a politického usporiadania, kde každý jedinec je pánom svojho vlastného osudu i osudu celého spoločenstva a v ktorom sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Demokracia, ktorá sa snaží skĺbiť slobodu a rovnosť je politický ideál, ktorý spočíva na konkrétnych princípoch, ktoré sú málokedy dodržované všetky.“
" „…Demokracia znamená formu vlády, v ktorej na rozdiel od monarchií a aristokracií, vládnu ľudia. To znamená štát, kde existuje istá forma rovnosti medzi ľuďmi. Uznanie tohoto pravidla neznamená ešte mnoho. História idey demokracie je poznamenaná nielen konfliktnými interpretáciami, ale navyše sa miešaju dovedna grécke, rímske, stredoveké a renesančné predstavy. Vznikol z nich súhrn nejednoznačných a navzájom si odporujúcich kľúčových termínov súčasnej demokracie, napr. povaha „vlády“ a význam termínu „ľud“.
https://sk.wikipedia.org/wiki/...
.
PARLAMENTNÁ DEMOKRACIA
"Parlamentarismus je politický režim, forma vlády společnosti (státu), v němž je parlament voleným orgánem, reprezentující občanstvo, politický lid (voliče, stavy) a je jím pověřen určovat hlavní, dlouhodobá pravidla společnosti (zákony), má tedy zákonodárnou moc. ...
...Tato forma moci je užívána v demokratických státech, ale demokracii umožňuje i předstírat, být formální. Tak parlament bývá i v diktaturách, je však skrytě nebo otevřeně řízený nedemokratickou monopolní mocenskou organizací, např.
(komunistickou) stranou, např. v ČLR, ve Vietnamu, v ČSSR,
církví, např. v Íránu, kde je formální prezidentská republika podřízená islámskému duchovenstvu nebo i
tajnou organizací, typicky v armádě, např. v Egyptě."
https://cs.wikipedia.org/wiki/...
.
LIBERÁLNA DEMOKRACIA
Liberální demokracie, někdy též ústavní demokracie, je běžnou formou zastupitelského demokratického zřízení. Mezi hlavní body liberální demokracie patří spravedlivé a svobodné volby včetně konkurenceschopnějších politických procesů. Pluralita této politiky je definována jako vláda více (politických) stran."
https://cs.wikipedia.org/wiki/...
____

V súčasnosti badám istý (z môjho pohľadu) znepokojujúci trend,
tak typický i pre tohto BLOGera.

V mene zúrivej obrany partokratického systému hádže spolu s odporcami demokracie a prirodzených individuálnych ľudských práv i kritikov a odporcov systému demokracie liberálnej,
teda systému založeného na parlamente politických strán--

ktorý sa i podľa môjho názoru do slovenských pomerov nehodí,
keďže niektoré "balkánske" aspekty (bohužiaľ) typickej slovenskej mentality sa v ňom nielenže neriedia, ale výrazne posilňujú (mafiánske praktiky, rodinkárstvo, korupcia, atď.).

Považujem takéto tvrdohlavé držanie sa straníckeho systému za nebezpečné,
primárne z toho dôvodu,
že extrémistické politické strany sú takto schopné využívať NR SR ako rýchlovýťah moci,
za predpokladu, že sa im podarí populistickou politickou rétorikou stiahnuť na svoju stranu verejnú mienku.

Majú situáciu o to ľahšiu,
že volebný systém jedného okrsku uľahčuje fakticky lokálnym (!) pohlavárom priamy prístup k moci.
 

(...dokončenie...)

Tvrdohlavé ľpenie na "jedinej správnej alternatívy" tak BLOKUJE diskusiu,
ktorá by sa mohla otvoriť v prípade priameho ohrozenia štátu v situácii podobnej roku 1939 či roku 1948--

teda v situácii,
kedy by sa nedemokratická a práva ohrozujúca mocenská skupina chystala k prevzatiu totálnej politickej moci prostriedkami liberálnej demokracie a zlého volebného systému.
---
 

P.S.:

okrem hádzania všetkých kritikov a odporcov liberálnej demokracie do jedného vreca
spolu s odporcami demokracie a kodifikovaných všeobecných ľudských práv,
je i účelové zmiešavanie a zamieňanie pojmov "demokracia", "parlamentná demokracia" a "liberálna demokracia" (i mnohých ďalších pojmov)
ďalším z typických znakov zúrivých ochrancov slovensko - balkánskej partokracie,

súčasných i budúcich to vylievačov detí z vaničiek.

---
 
Hodnoť

Hm...

Z článku, ani z jeho celkového kontextu mi vôbec nie je jasné o kríze ČOHO hovoríte. Ekonomiky? Morálky? Viery?Spoločenských a ľudských hodnôt? Systému?
A iste uznáte, že všeobecná odpoveď typu "o kríze všetkého" asi nie je tou najvýstižnejšou odpoveďou.
 
Hodnoť

Myslím že demokracia tu nebude naveky

Raz sa demokratická spoločnosť dostane do stavu, v ktorom už demokratická vláda nebude môcť vládnuť tak, aby to zabezpečilo potreby spoločnosti. Demokraciu v antickom Ríme zničila okrem iného korupcia a aj globalizácia.
 

 

"Demokracia" v starom Ríme bola v rozpore s definíciou spomenutou v príspevku vyššie:

"...Demokracia znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud ako celok (grécky démos), skôr než [vládu] akejkoľvek časti ľudu, triedy alebo určitých záujmových kruhov."

Z tohto uhlu pohľadu zničilo rímsku "demokraciu" víťazstvo spoločenskej triedy & záujmových kruhov.
 

Jumo, spoločnosť nemá jednotné

potreby.

Tu sa so slovom spoločnosť až pričasti narába tak, akoby to bolo jedno telo a jedna myseľ.

To porovnávanie s Rímom je zavádzuajúce. Tam neexistovala demokracia v tom zmysle ako ju vnímame dnes. Neviem si napríklad redstaviť, že dnes by v nejakom tunajšom koloseu hádzali ľudí dravcom, že by ich tam brutálne popravovali a to ešte v prítomnosti vlády.

V starom Ríme bolo násilie oficiálnou formou kultúrno-civilizačného nastavenia.

A demokracie určite nebude naveky, lebo naveky nie je nič.
 

 

Ono aj tento Váš príspevok, Habr, je teda mierne zavádzajúci.

Rímska "demokracia" rozhodne nepadla kvôli hádzaniu ľudí dravcom
a už vôbec nie kvôli "brutálnym popravám a to ešte v prítomnosti vlády".

Mimochodom,
popravy "a to ešte v prítomnosti vlády" (teda minimálne jej zástupcov)
existujú v jednom z (formálne) demokratických štátov dodnes.
---
 
Hodnoť

Kríza nie je produktom ...

Nuž áno, kríza je skôr dôsledkom zlyhania určitých schém a demokracia je skôr nástrojom riadenia vecí verejných. Lenže v našom prípade sa autor prevteľuje do pozície "nespokojného" hodnotiteľa nielen ekonomickej ale hlavne tvz. politickej situácie, v ktorej sa (podľa dotyčného) jeho krajina a on sám nachádzajú. Pomenovanie kríza je buď marxistický pojem pre isté obdobie hospodárskeho cyklu ekonomiky "kapitalizmu" (akože v socializme stav kríze neexistoval) alebo sa tu slovo kríza mieša s krízou spoločenskou, kedy ako autor blogu píše nastáva odklon od zavedených " dobrých poriadkov" a na vine je slobodná vôľa (občanov) ako taká. Nuž, kríza a je skôr v tých, ktorí doteraz nenadobudli slobodnú vôľu (jednotlivca) a vyžadujú spoločnú vôľu "štátu", ktorú by poslúchali a ktorá by aj tú krízu vymazala, pretože by tu nastal "poriadok". Je to zjavne osobné zlyhanie schopnosti vytvoriť si vlastný názor na prostredie a procesy, v ktorom dotyčný funguje či skôr nefunguje. Práve v parlamentnej demokracii je možnosť zneužitia uvedeného postoja (vzdania sa slobody a povinnosti k slobode) kedy je možnosť presadzovania takých politických síl, ktoré tento pro-paternalistický postoj zneužívajú na uspokojenie osobných ambícií "vodcu" nespokojných. Nuž ak tento postoj prevládne u väčšiny obyvateľstva, potom naozaj nastáva kríza v danom štáte. Takto u nás odišlo zo scény VPN a prišiel (cez jeho štruktúry) nový spasiteľ (babiek demokratiek) aby vládol autokraticky a zavádzal "svoje" poriadky. Parlament sa stal skôr cirkusom na prezentáciu hlavného šaša než priestorom na diskusiu o riešeniach pre všetkých ...
 

Chateaux de Brian, povaha prostredia je

určujúca pre štrukturovanie dejov. Rovnako tak oficiálne inštitúcie sú (mentálne) na dané prostredie naviazané. To nie je ani tak otázka politiky určitej skupiny.

Problém je, že v tomto priestore diskutujeme o témach (často) iba na úrovni vysokej politiky. Krajina predsa nie je tvorená len parlamentom, vládou, prezidentom.

A ďalej: Vladimír Mečiar bol od istého času produktom spoločenskej objednávky (objednávka nemalej časti populácie). Takzvané novembrové jadro VPN zaniklo práve preto, lebo naň objednávka takmer nebola. To je o povahe prostredia.

A tie babky demokratky je slovné klišé. To volili HZDS len babky a dedovia?

Ešte k parlamentu: v ňom je diskusia (a "riešenia") úmerná spomenutej povahe prosredia.
 

 

TOTO presne na Vás obdivujem, Habr:

"...A ďalej: Vladimír Mečiar bol od istého času produktom spoločenskej objednávky (objednávka nemalej časti populácie)."
04.05.2016 5:56

"...Tu sa so slovom spoločnosť až pričasto narába tak, akoby to bolo jedno telo a jedna myseľ."
04.05.2016 6:03
---
 

 

...aby ale nedošlo k omylu, tak u Škopca Habr platí, že

"...Len zopakujem, že sklamaný je ten, kto sa neorientuje v
slovenskom kultúrno - civilizačnom priestore.
Toto
prostredie
generuje slovenskú politiku. Ona nefunguje sama o sebe."

"...sklamaný z volieb je ten, kto
mal určité (povedzme veľké) očakávania.
Ja sklamaný nie som, lebo viem v akom
prostredí
sa nachádzam."
http://blog.sme.sk/diskusie/27...

.
Podľa Škopca Habr teda síce spoločnosť nie je jedno telo a jedna myseľ,
ale slovenský kultúrno - civilizačný priestor a prostredie
sú mu dôverne známe.
---
 
Hodnoť

Kríza

v dnešnej dobe v prvom rade absolútne nepochopený pojem. Kríza je integrálnou súčasťou vývoja/evolúcie, primárne je to obdobie kedy sa hľadá riešenie po predchádzajúcej "slepej uličke". Ak by som mal nájsť súvzťažnosť v biológii tak by sa jednalo najbližšie o akútny zápal mandlí (čiže angína) http://blog.sme.sk/diskusie/27...
 

nodifier, ja považujem krízu za akési

prirodzené "vlnenie", ktoré je dokonca prospešné.

V článku som už spomenuté slovo nechcel obracať. Obracanie daného slova by znamenalo ďalšie textové reťazenie.

V istej piesni skupiny Ventil rg (niekdy z roku 1983) sa spievalo: "...boja sa bolestí, pretože bola..."
 

 

Asi Vás prekvapím, ale na Slovensku žije nemálo ľudí,
ktorí nekšeftujú s nehnuteľnosťami a nemajú čas maľovať si freudovsky ladené obrázky,
pretože majú čo robiť, aby vôbec prežili.

Neuveríte,
ale máloktorý z nich považuje krízu za prospešné vlnenie.

Ak chýba u časti spoločnosti dostatočná vôľa toto chápať,
tak sa táto potreba bohužiaľ zrejme dostaví až pri vlnení na kandelábri,

a to je síce stav, ktorý si Ja osobne neželám,
no napriek tomu je dosť pravdepodobný.
---
 

1 2 >

Najčítanejšie


 1. Martin Ondráš: Proti komu vlastne ide použiť armádu minister Mičovský? 7 908
 2. Věra Tepličková: Liečiteľ Marian 2 569
 3. Miroslav Lukáč: Po policajnej akcii BÚRKA a VÍCHRICA príde asi HIROŠIMA a NAGASAKI. 2 217
 4. Peter Remeselník: Prečo polícia odmietla potrestať páchateľa, ktorý narazil autom do ľudí a ušiel ? 2 005
 5. Marián Huštaty: Kedy som sa stal alkoholikom? 1 992
 6. Miroslav Galovič: Kraj, kde nič nie je VI. Bardejov a Bardejovské kúpele. 1 523
 7. Patrik Farula: Kašlime na testovanie. Ale čo potom? 1 377
 8. Gabriela Uhlarova: Anarchistický sociopat 1 354
 9. Milin Kanuscak: Ľubomír Vážny v relácii na Telo znova pourážal Figeľa 1 325
 10. Martin Greguš: Antigenový test vs PCR test. Výsledky štúdie z ČR. Je v tom chaos, ako sa ma laik vyznať? 1 051

Rebríčky článkov


 1. Balázs Puskás: HOAX a dnešná doba
 2. Radoslav Tore: "priemer" náš každodenný.
 3. Michal Kováč: Ktorá profesia bude stále potrebná a dobre platená?
 4. Eduard Bartko: Sledovať spotrebu, rezervovať kapacitu alebo zapnúť a vypnúť? Aj takto sa dá šetriť v IT
 5. Ladislav Větvička: Igor Mažňak probudil Gustava. Probudi aji Jozefa?
 6. Martin Krištoff: Banky v eurozóne sprísňujú prístup k úverom kvôli obavám z pandémie
 7. Jozo Peric: V Chorvátsku dovolenkovalo o tri štvrtiny Slovákov menej ako vlani
 8. Matúš Ďuriga: Youtube podcasty
 9. Peter Slivovic: Hlasový asistent
 10. Víťazoslav Würschner: Druhé Švajčiarsko na Slovensku nebude


Už ste čítali?